TOPlist
X
Pro provedení akce musíš být přihlášen(a)
  Muž Žena
Jméno
Příjmení
Národnost
Email
Heslo
Heslo
Email
Heslo
Přihlásit trvale
Email
Na zadaný email bude odesláno zapomenuté heslo.
web
Můj klub
Fandím
Mladá Boleslav
Slavoj Kropáčova Vrutice

Stránky fotbalového klubu na vysledky.com

< A-Tým B-Tým Starší žáci >
Klub A-Tým Vyber tým Hřiště Archiv

SLAVOJ Kropáčova Vrutice

Fotbal v Kropá&#269;ov&#283; Vrutici m&#283;l v povále&#269;ných letech dobrou úrove&#328;, nebo&#357; se zde hrál i župní p&#345;ebor, ale pravd&#283;podobn&#283; v roce 1956 skon&#269;il, ale to se ješt&#283; hrálo na h&#345;išti pod silnicí. V roce 1965 za&#269;ala ,, parta chlap&#367;“ kolem Josefa Fryka upravovat bývalé hokejové h&#345;išt&#283; a park u silnice na fotbalové h&#345;išt&#283;. Snaha t&#283;chto nadšenc&#367; byla korunována v roce 1966, kdy byla obnovena premiéra mistrovských zápas&#367;. Hned v prvním ro&#269;níku 1966-1967 mužstvo Kropá&#269;ovy Vrutice vyhrávalo svoji sout&#283;ž, byla to sice IV. t&#345;ída, ale nov&#283; založený oddíl musel za&#269;ít od ,,píky“. Potom se hrála ve Vrutici III. t&#345;ída až do ro&#269;níku 1983-1984. Pouze jednu sezonu bylo družstvo administrativn&#283; za&#345;azeno do IV. t&#345;ídy ( byly ode&#269;teny body ). Vrutice byla nejblíže postupu do okresního p&#345;eboru v ro&#269;níku 1974-1975, v tom roce jsme skon&#269;ili jako druzí za tehdy postupujícím Dolním Bousovem. Práv&#283; s tímto mužstvem se hrál rozhodující zápas v posledním kole na vlastním h&#345;išti a Vrutici sta&#269;il nerozhodný výsledek, ale porážka 1:0 znamenala ,, stop“ pro vrutické družstvo. Vysn&#283;ný postup naši chlapci vybojovali až v roce 1983-1984, ale to už byla jiná generace hrá&#269;&#367;. Nejv&#283;tší zásluhu na historickém postupu do okresního p&#345;eboru m&#283;l p&#345;edevším Miroslav Vlk, kterého výbor TJ angažoval k 1.lednu 1983 jako hrajícího trenéra. Mužstvo v té dob&#283; hrálo velice dob&#345;e, což dokumentuje v následujícím roce další postup, tentokrát již do krajských sout&#283;ží, konkrétn&#283; do 1.A t&#345;ídy. Jak se ale pozd&#283;ji ukázalo, tato sout&#283;ž již byla nad síly mužstva. Hrá&#269;i z malé vesnice, jako byla ta naše, nemohli konkurovat mužstv&#367;m z m&#283;st, jako nap&#345;. Mnichovu Hradišti, B&#283;lé, Kosmonos&#367;m, Brandýsu nad Labem a dalším, ale i tak, po jedné sezon&#283; následoval návrat do okresního p&#345;eboru, byla to cenná zkušenost a p&#345;íznivci kopané na tu dobu rádi vzpomínají. Op&#283;tovný postup do krajských sout&#283;ží je datován od sezony 1989-1990 až dosud. Zatím naše nejlepší p&#367;sobení v 1.B t&#345;íd&#283; v sout&#283;žním ro&#269;níku 1992-1993, kdy Kropá&#269;ova Vrutice skon&#269;ila na 2. míst&#283; za &#268;elákovicemi. Pod názvem Slavoj Kropá&#269;ova Vrutice je znám náš oddíl do roku 1977, kdy byl název zm&#283;n&#283;n podle patronátního podniku na TJ Technomat Kropá&#269;ova Vrutice. Ve znovuobnoveném oddíle pracoval výbor od roku 1966 ve složení: Josef Rákosník, Josef Fryk, Jaroslav Mare&#269;ek, Václav Schönfeld, František Havlín, Josef Roubí&#269;ek.

Slavoj Fans !

# Tým Z Skóre B
1. KOS 6 25:4 16
2. SKV 7 18:15 13
3. JIVI 7 21:9 12
4. ČČ 7 19:17 11
5. ZDĚ 7 13:13 11
6. SMB 6 14:9 9
7. KRN 7 19:19 9
8. AMB 7 13:20 9
9. BpB 6 17:13 8
10. CHO B 6 10:13 7
11. B-S 7 13:21 7
12. KHL 6 10:17 5
13. SKP 6 8:16 4
14. BŘE 7 12:26 4
Okresní přebor
Komentáře můžou vkládat jen přihlášení uživatelé.
ADMIN
3720 dní

PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE
Klubu fandí 5 lidí